Rzetelność i zaufanie

O naszych klientów dbamy już od ponad 20 lat

KANCELARIA NOTARIALNA S.C.

JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, KONRAD SEWERYN, MARCIN NOWAK

Kancelaria Notarialna Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Marcin Nowak S.C. funkcjonuje na rynku usług notarialnych od 1995 roku.

 

Początkowo prowadzona była jako indywidualna Kancelaria Notarialna notariusza Jana Damulewicza, następnie jako spółka cywilna z notariuszem Witoldem Kapustą, zaś obecnie Kancelaria działa w ramach spółki cywilnej, w której usługi świadczone są przez czterech notariuszy, posiadających wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe. Jakość usług gwarantują nie tylko notariusze, ale także wykwalifikowany zespół pracowników.

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje usługi w zakresie prawa cywilnego, w tym rodzinnego, handlowego, a także wekslowego. W codziennej działalności kierujemy się przestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, gwarantując naszym Klientom bezpieczeństwo dokonywanych czynności prawnych. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować najwyższe standardy świadczonych usług, co przekłada się na jakość i efektywność dokonywanych czynności notarialnych.

Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze w biurowcu „Mercedesa”, przy ulicy Armii Krajowej nr 19 w Krakowie. Budynek posiada windę i został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Lokal jest klimatyzowany. Kancelaria zapewnia bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do Internetu. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking dla klientów Kancelarii. Ponadto istnieją równie dogodne połączenia komunikacją miejską. W trosce o naszych najmłodszych Klientów, stworzyliśmy specjalny kącik do zabaw.

Informacje w Kancelarii udzielane są bezpłatnie i także w języku angielskim.

Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi. Kancelaria posiada także rachunki  depozytowe w  walutach PLN, CHF, USD i EUR.

Czynności

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony. Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Wśród najczęściej realizowanych czynności znajdują się między innymi:

 • umowy sprzedaży (działek, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
 • umowy darowizny (działek, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy i protokoły spółek,
 • akty poświadczeń dziedziczenia,
 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • akty ustanowienia służebności oraz użytkowania,
 • akty poddania się egzekucji,
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • pełnomocnictwa,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów,
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu.

Koszty

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych ustalone zostało w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Na koszty czynności, poza taksą notarialną składają się także opłaty sądowe i podatki (w tym podatek od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych), które notariusz ma obowiązek pobrać i odprowadzić na konto właściwego Urzędu Skarbowego oraz Sądu.

Informacji dotyczącej całkowitych kosztów konkretnej czynności prawnej Kancelaria Notarialna udziela telefonicznie lub e-mailowo.

Przydatne linki

Kontakt

Kancelaria Notarialna S.C.
Notariusz Jan Damulewicz, Notariusz Witold Kapusta, Notariusz Konrad Seweryn,
Notariusz Marcin Nowak

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19

tel: 12 6395777, 12 6395778, fax: 12 6395779

NIP: 676-20-64-763, REGON: 351513874

e-mail: kancelaria_notarialna@wp.pl

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

 

Numery rachunków bankowych:

KONTO KANCELARII:

(EBOSPLPW106) 84-1540-1115-2001-6080-1519-0001

KONTA DEPOZYTOWE

 1. BOŚ     (BOŚ E/KRZESZOWICE ul. Walkowskiego nr 2, 32-065 Krzeszowice)
  – W PLN: 10 1540 1115 2014 6080 1519 0004 (SWIFT EBOSPLPW106),
 2. BOŚ (BOŚ E/KRZESZOWICE ul. Walkowskiego nr 2, 32-065 Krzeszowice)
  – w CHF: 80 1540 1115 2111 6080 1519 0005,
 3. BOŚ     (BOŚ E/KRZESZOWICE ul. Walkowskiego nr 2, 32-065 Krzeszowice)
  – w EUR: 64 1540 1115 2014 6080 1519 0002 (SWIFT- EBOSPLPW106)
 4. BOŚ     (BOŚ E/KRZESZOWICE ul. Walkowskiego nr 2, 32-065 Krzeszowice)
  – w USD:  37 1540 1115 2014 6080 1519 0003,
 5. ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach Oddział w Krakowie Al. Pokoju nr 78
  – w PLN – 65 1050 1445 1000 0090 3020 4078,
 6. Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1
  – w PLN: 80 1240 4533 1111 0010 3521 9661 (Swift / BIC  PKOPPLPW)
 7. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Krakowie
  – w PLN: 94 1750 1048 0000 0000 0890 7358
 8. Bank Spółdzielczy Mszana Dolna  (ul. Rynek 1 34-730 Mszana Dolna)
  – w PLN: 41 8808 0006 0050 0500 1695 0003